ServisMüştəriləri maraqlandıran suallara cavab tapmaları üçün şirkətin 24 saat aktiv olan qaynar xətt xidməti fəaliyyət göstərir. 

Bununla yanaşı qurğuda yaranmış hər hansı bir problemi qaynar xəttlə əlaqə saxlayıb bildirmək mümkündür.

Eyni zamanda Servis şöbəsi tərəfindən qeydə alınmış hər bir müştəri katriclərin dəyişilməsi zamanı haqqında mütəmadi olaraq məlumatlandırılır. 

Daimi olaraq təmizlənmiş su əldə etmək üçün su təmizləmə qurğusunun katriclərini müəyyən olunmuş vaxtda dəyişməyinizi məsləhət görürük.

Katriclərin vaxtında dəyişilməsi həm suyun keyfiyyətini yüksəldir, həm də qurğunun daha yaxşı çalışmasına xidmət edir.